top of page

"Całość to więcej niż suma jej składników"

- Arystoteles

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Medycyny Kolarstwa

 

Stowarzyszenie powstało w 2016 roku na bazie istniejącego od pięciu lat projektu społecznego "medicycling". Zadaniem stowarzyszenia jest propagowanie idei zdrowego i aktywnego stylu życia, koncentracja na problemach zdrowotnych kolarzy zawodowych i amatorów, ​śledzenie najnowszych doniesień naukowych dotyczących kolarstwa a także inspirowanie badań naukowych oraz pomoc w działalności naukowej i zawodowej członkom stowarzyszenia. W założeniach stowarzyszenia jest również działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób świadczących usługi medyczne i paramedyczne poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie medycznych aspektów kolarstwa.

Artykuły i wytyczne 

 

W tej części przedstawiamy bazę artykułów naukowych i popularno naukowych dotyczących kolarstwa oraz opracowania własne członków stowarzyszenia. Znajdą się tutaj również wytyczne opracowane przez specjalne komisje problemowe.

Certyfikaty, szkolenia, konferencje

 

Stowarzyszenie organizuje szkolenia z zakresu medycyny kolarstwa dla lekarzy, fizjoterapeutów, fitterów, trenerów, zawodników, mechaników, osób związanych z kolarstwem.

bottom of page